GABIONOVÉ KOŠE

Konstrukce a rozměry gabionových košů se zakrytím:

  • tloušťka drátu 4 mm
  • 6 stěn tvořících gabionový koš

Gabionové koše jsou díky své snadné konstrukci velmi populární ve stavebnictví při infrastrukturálních projektech. Používají se především k výstavbě opěrných zdí, k zabezpečení příkopů a náspů, nebo k zesílení břehů. Díky spojování stěn pomocí spirál nevyžaduje montáž žádné zkušenosti. Dodatečnou výhodou svařovaných gabionových košů je možnost jejich přizpůsobení nerovným terénům.

NAŠE PRODUKTY: